Algemene voorwaarden

1 » In- en uitschrijving

Een inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren. De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd. Uitschrijving gebeurt d.m.v. het invullen van een uitschrijvingsformulier. Vanaf het moment van uitschrijven wordt 1 maand opzegtermijn in acht genomen

2 » Lestijd / -dag

In overleg met de leerling(e) wordt aan het begin van ieder seizoen een vaste lesdag en lestijd afgesproken.

3 » Tarieven

Voor het seizoen 2019 – 2020 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

In de maanden juli en augustus is geen lesgeld verschuldigd. Jaarlijks wordt in september het lesgeld iets verhoogd. U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.

4 » Betaling

Het lesgeld dient voor de 1ste van iedere maand bijgeschreven te zijn op girorekening IBAN: NL17INGB0002110531, t.n.v. F.L.W. Lankamp, Johan de Wittlaan 221, 6828 XK te Arnhem, onder vermelding van de naam van de leerling en de maand waarover het lesgeld verschuldigd is.

5 » Restitutie

Indien de leerling(e) door ziekte of ongeval van Fred meer dan drie aaneengesloten lessen mist heeft de leerling recht op restitutie van het lesgeld van die maand. Wanneer de leerling(e) één les mist door ziekte van Fred wordt die les ingehaald in de eerst volgende vakantie. Fred houdt hiervoor een presentie lijst bij.

6 » Verzuim

Het verzuim van lessen door de leerling(e) geeft geen recht op gedeeltelijk of gehele terugbetaling van lesgeld.

7 » Verhindering

Wanneer een leerling(e) minimaal één week van tevoren aangeeft niet op de vaste tijd te kunnen komen wordt er gekeken naar een alternatieve dag of tijd. In andere gevallen mist de leerling(e) de les.

8 ». Vakantie

Voor het vakantierooster wordt uitgegaan van de vakanties van de basisscholen in de gemeente Overbetuwe. Deze is na te lezen op de homepage van de drumschool.

9 » Instrumenten en leermiddelen

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de beschikking hebben over een geschikt drumstel zodat er naast de lessen regelmatig gestudeerd kan worden..